زیرِ دکمه ی پولیورَت

عاشقانه طور(1)

چهارشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰ ق.ظ

داشتم به روزهایی فکر میکردم که میشود بلندیِ موهایم را بافت . . .

به روزهایی که میشود ببافیِ شان .  . . با روبانِ آبی شاید.و من برایت بیتی از سعدی بخوانم:


آشکارا نهـــــــــــــــــان کنم تا چنـد ؟

دووووست میدارمت به بانگِ بلند

  • طوبی .ر