زیرِ دکمه ی پولیورَت

حتی بدترین هامان

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۰۴ ب.ظ
اکثر ما آدمها،موجودات خوبی هستیم.
ما ها بلدیم خوب نگاه کنیم و خوب بشنویم.بلدیم به وقتش نگران شویم و به وقتش از کوره در برویم.ما آدمها بلدیم لبخند بزنیم به کسانی که نمیشناسیمشان.کتاب های خوب بخوانیم و موسیقی خوب گوش بدهیم.راستش،هر آدمِ مزخرفی آنقدر تهِ دلش محبت گلوله شده و مانده که دنبال فرصت است برای خرج کردنش.تمام ماها بسته های کوچک و بزرگ محبت توی دلمان قایم کرده ایم.همه شان بالقوه اند.یکسری مان روزانه صدبار از بسته هایمان استفاده میکینم و میشوند بالفعل.و یکسری مان مثل آن آدمهای مزخرف،سخت در جعبه هایمان را باز میکنیم.ولی یقین دارم و به چشم دیده ام که تمام ما آدمها روزی...جایی...ساعتی...محبتِمان گُل میکند.حتی مزخرف ترین ما آدمها .

جایی خواندم:
 
همه مان
افرادی معمولی هستیم
خسته کننده ایم.
شگفت انگیزیم.
همه مان خجالتی هستیم.
شجاعیم.
قهرمانیم.
بی پناهیم.
فقط...
به روزش بستگی دارد!
  • طوبی .ر